Návod na vystavení objednávky

Objednávka uložení odpadu kategorie O a odběr recyklátů

Odběratel:
Vaše Firma / Jméno
Název
Adresa

DIČ

Dodavatel:
LUMOS s.r.o.
Rudolfovská 88
370 01 České Budějovice
IČ: 62526511
DIČ: CZ62526511 

Číslo objednávky:
Datum vystavení:
Razítko a podpis:

Text: Objednáváme u Vás uložení odpadu kategorie O a odběr recyklátů za rok 2020,
dle platného ceníku spol. LUMOS s.r.o.