Recyklační centrum Jivno

Lumos s.r.o.

Recyklační centrum Jivno
Telefon: +420 387 228 503
Adresa: Jivno 80, 373 71 Jivno

V prostoru recyklačního centra JIVNO přijímáme veškeré stavební sutě, materiály z demolic, zeminy a zároveň zajišťujeme prodej recyklátů (cihelný, asfaltový, betonový recyklát různých frakcí) a prodej zeminy. Recykláty a zeminu nabízíme dle momentálních zásob na skladě dle platného ceníku.

Pro jednorázové či celoroční akce příjmu odpadů a prodeje recyklátů prosíme o zaslání objednávky se zákonně stanovenými náležitostmi.

Nevíte jak na to? Tady je příklad objednávky.

Základní popis odpadů ke stažení zde

Druhy přijímaných odpadů kategorie O


17 01 01   Beton, Železobeton

17 03 02   Asfaltové směsi

17 05 04   Zemina a kamení

17 05 06   Vytěžená hlušina

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady 
                   neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Drcení a třídění mobilní linkou

Díky recyklaci drcením a tříděním stavebních odpadů (výroba a následný prodej) dochází k jejich ekologickému využití jako velmi kvalitních materiálů používaných opět ve stavebním procesu.

  • betonu
  • železobetonu
  • asfaltových směsí
  • lomového kamene
  • ostatních stavebních materiálů
  • zemin