Aktuality

⚠️ Dočasná objízdná trasa do pobočky Jivno

Vážení zákazníci,
sledujte prosím aktuální dopravní informace, v průběhu května a června 2023
je ohlášena dočasná uzavírka na jedné z cest do recyklačního centra společnosti LUMOS s.r.o. na Jivno 80.

Dočasná objízdná trasa povede přes Rudolfov nebo po “čtyřproudovce”
výjezdem na Hůry a následováním značení.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

PŘÍJEM ASFALTOVÉHO ODPADU

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021
Nový katalog odpadů – vyhláška č 8/2021 Sb., zveřejněna, dne 12.1.2021

Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., jako zařízení ke zpracování odpadů formou recyklace, nesmíme přijímat asfalty s vyšší hodnotou než 25 mg/kg PAU v sušině (pouze tedy ZAS – T1 < 12mg/kg PAU a ZAS – T2 <25mg/kg PAU). Proto jsme nuceni požadovat rozbory na množství PAU do 25 mg/kg v sušině, při návozu asfaltu z jednotlivých zakázek. Asfalt tak splňuje požadavky na vedlejší produkt, proto se již nejedná o odpad kategorie O pod kódem 17 03 02 a neuvádí se ani v ročním hlášení o odpadech.