Služby

Nabízíme demoliční práce, drcení a třídění stavebních sutí, asfaltových směsí, betonu, železobetonu, lomového kamene různých frakcí a třídění zemin. Provádíme také řezání stěnovou pilou, lanovou pilou a jádrové vrtání. Veškeré operace uskutečňujeme vlastní technikou na přání zákazníka a ceny prací jsou stanoveny vždy individuálně podle dohody s objednatelem (investorem).

Recyklační centrum Jivno 80

V prostoru recyklačního centra JIVNO přijímáme veškeré stavební sutě, materiály z demolic, zeminy a zároveň zajišťujeme prodej recyklátů (cihelný, asfaltový, betonový recyklát různých frakcí a recyklovanou zeminu). Recykláty nabízíme dle momentálních zásob na skladě dle platného ceníku.

Demoliční práce

 • odstraňování staveb všeho druhu, předně staveb betonových a železobetonových
 • likvidace sutí a odpadů
 • vytřídění stavební sutě
 • vyklizení objektů před demolicí

Zemní práce

 • úprava pozemku po demolici pro následné práce
 • kompletní terénní úpravy
 • veškeré zemní práce včetně odvozu materiálu
 • rekultivace
 • výkopové a zemní práce

Drcení a třídění mobilní linkou:

 • ekologické využití demoličního odpadu
 • recyklace stavebních odpadů – prodej recyklátů a zeminy
 • druhy přijímaných odpadů:  
  17 01 01   Beton, Železobeton
  17 05 04   Zemina a kamení
  17 05 06   Vytěžená hlušina
  17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady 
                    neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
 • AVP Asfalt vedlejší produkt – ZAS: znovuzískaná asfaltová směs dle vyhl. č. 130/2019 Sb.,ZAS – T1 a ZAS – T2

Zakázkové drcení a třídění mobilní technickou linkou