Recyklační centrum Jivno

LUMOS s.r.o.


Tel: +420 387 228 503

Mob: +420 602 789 679

Email: jivno@lumos.cz

Adresa: Jivno 80, 373 71 Jivno

Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-15:30

V prostoru recyklačního centra JIVNO přijímáme veškeré stavební sutě, materiály z demolic, zeminy a zároveň zajišťujeme prodej recyklátů (směsný cihlový, asfaltový, betonový recyklát různých frakcí) a prodej zeminy. Recykláty a zeminu nabízíme dle momentálních zásob na skladě a dle platného ceníku, který zasíláme na vyžádání.

  • Pro jednorázové či celoroční akce příjmu odpadů a prodeje recyklátů prosíme o zaslání objednávky se zákonně stanovenými náležitostmi na lumos@lumos.cz

Druhy přijímaných odpadů kategorie O


17 01 01   Beton, Železobeton

17 05 04   Zemina a kamení

17 05 06   Vytěžená hlušina

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady 
                   neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

AVP Asfalt vedlejší produkt – ZAS: znovuzískaná asfaltová směs

dle vyhl. č. 130/2019 Sb.,ZAS – T1 a ZAS – T2

AVP – Asfalt vedlejší produkt: Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., jako zařízení ke zpracování odpadů formou recyklace, nesmíme přijímat asfalty s vyšší hodnotou než 25 mg/kg PAU v sušině (pouze tedy ZAS – T1 < 12mg/kg PAU a ZAS – T2 <25mg/kg PAU). Proto jsme nuceni požadovat rozbory na množství PAU do 25 mg/kg v sušině, při návozu asfaltu z jednotlivých zakázek. Asfalt tak splňuje požadavky na vedlejší produkt, proto se již nejedná o odpad kategorie O pod kódem 17 03 02 a neuvádí se ani v ročním hlášení o odpadech.

Prodej recyklátů

Drcení a třídění mobilní linkou

Díky recyklaci drcením a tříděním stavebních odpadů dochází k jejich přeměně na certifikované výrobky. Jedná se tak o ekologické zpracování demoličních odpadů s jejich následným využitím jako velmi kvalitních materiálů používaných opět ve stavebním procesu.

Nabízíme služby drcení na zakázku:

  • betonu
  • železobetonu
  • asfaltových směsí
  • směsného demoličního odpadu
  • lomového kamene
  • zemin