Firma LUMOS s. r. o.

LUMOS s. r. o. jako rodinnou společnost vlastní manželé pan Lumír Dvořák a paní Miloslava DvořákováSpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem České Budějovice oddíl C, vložka 5117 a jejím hlavním předmětem podnikání je demolice budov, recyklace demoličních odpadů a podnikání v oblasti nakládání s odpady. V recyklačním centru Jivno 80 společnost LUMOS s.r.o. přijímá a zpracovává betony, železobetony, asfaltové směsi, stavební sutě a zeminy s kamením a také vlastní mobilní drtičku a třídičku lomového kamene.

Společnost LUMOS s.r.o. podle certifikačního systému řízení výroby a certifikačního systému managementu jakosti dle ISO Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. také vyrábí a prodává recykláty.

Jsme držitelé certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 

Díky uplatnění dlouholetých zkušeností, znalostí demoliční technologie a díky vlastní výkonné demoliční technice realizujeme veškeré projekty, tak aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka a to především z hlediska kvality poskytovaných služeb a také s co největším ohledem na ochranu životního prostředí. Neustále tak pracuje na zdokonalování své činnosti. Projekty realizujeme především v Jihočeském kraji.

  • strojní demolice železobetonových, betonových a  ostatních staveb 
  • recyklace materiálu mobilní drtící linkou
  • ekologické využití odpadu
  • recyklace a rekultivace
  • třídění zemin
  • prodej zeminy a recyklátů