Poptávka

    Potvrzuji:

  • že společnosti Lumos s.r.o. uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů:

  • že jsem byl správcem osobních údajů řádně poučen o svých právech na ochranu osobních údajů, včetně možnosti svůj souhlas ke zpracování osobních údajů odvolat.